จงมีความหวังใจในพระบิดาต่อไป

จงมีความหวังใจในพระบิดาต่อไป

พระบิดาประทานพระสัญญาให้กับเรามากมายหลายพันข้อ เพื่อยืนยันความรักเมตตาและแผนงานที่พระบิดามีให้แก่เรา ตั้งแต่แรกสร้างโลก แม้ว่ามนุษย์จะล้มในบาป แต่แผนงานของพระบิดา และพระทัยสูงสุดที่มีให้แก่เราทั้งหลายยังมั่นคงเหมือนเดิม

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต อาจบั่นทอนหรือทำให้จิตใจเราท้อถอยหรือห่อเหี่ยวบางเวลา แต่เมื่อเรารู้ว่า พระทัยอันยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ยังไม่ให้แก่เราเสมอนั้น เราก็จะมีความเชื่อและหวังใจในพระองค์ต่อไป

1. ประกาศพระวจนะที่เป็นพระสัญญาของพระบิดาออกมาทุก ๆ วัน
2. มีความเชื่อและไม่สงสัยในพระสัญญาที่พระบิดามีให้แก่เรา
3. จงรับรู้ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตล้วนกำลังอยู่การควบคุมดูแลของพระบิดา
4. จงวางใจในทุกแผนงานที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือดูเหมือนไม่ดี
5. จงมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเสมอเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ดูยากลำบาก
6. ขอบพระคุณพระเจ้า เสมอ ในทุกช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้ หรือหวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เข้ามา

เมื่อเราทั้งหลายรู้ว่า พระบิดาจะประทานสิ่งที่ดีเลิศให้แก่ลูกของพระองค์เสมอ เราจึงเชื่อและวางในพระองค์ได้อย่างเต็มเปี่ยม และไม่กังวลใจใด ๆ อีกต่อไป
ชาโลม
พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า
เยเรมีย์ 29:11 TH1971 https://www.bible.com/th/bible/275/JER.29.11.TH1971

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.