จงพึ่งพาพระบิดาอยู่เสมอ

จงพึ่งพาพระบิดาอยู่เสมอ

เราทั้งหลายมารับพระคุณของพระบิดาและเราดำเนินอยู่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ นั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณด้วย พระบิดาสอนเราผ่านพระเยซูในการมีชีวิตใกล้ชิดติดสนิทและการอธิษฐานต่อพระองค์อยู่เสมอ เพื่อให้เรามีเรี่ยวแรงกำลังในฝ่ายวิญญาณและส่งผลต่อการทำสิ่งต่างๆในฝ่ายโลก

มารซาตานคอยวนเวียนและหาทางล่อลวงเราอยู่เสมอให้ออกจากทางของพระองค์ ดังนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการพึ่งพาพระองค์ด้วยการมีชีวิตอธิษฐานและแสวงหาส่งทุกๆเวลา

เมื่อใดก็ตามเราห่างจากความสัมพันธ์เหล่านี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าความเชื่อของเรากำลังเริ่มสั่นคลอน และการล่อลวงอาจทำให้เราพ่ายแพ้ไ้นั่นหมายถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณที่จะต้องตายลง

จงพึ่งพาอำนาจพระวิญญาณด้วยสุดกำลัง และอธิษฐานกราบพระบิดาทุกเวลา

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

1 เธสะโลนิกา 5:17 KJV

https://bible.com/bible/175/1th.5.17.KJV

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน

หนังสือโรม 12:12 KJV

https://bible.com/bible/175/rom.12.12.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.