จงบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยที่พระบิดาประทานให้

จงบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยที่พระบิดาประทานให้

พระวิญญาณย้ำเตือนชีวิตลูกให้มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาให้สำเร็จ พระบิดาของเราเป็นพระบิดาแห่งความสำเร็จและพระองค์ปรารถนาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เราเป็นลูกที่รักของพระองค์ด้วย
การไปถึงความสำเร็จที่พระองค์ได้จัดเตรียมจำเป็นต้องแลกมาด้วยการมุ่งมั่น อดทนและทำงานเต็มกำลังตามพระทัยของพระองค์ และให้เราอธิษฐานขอสติปัญญาและความเข้าใจ ในสิ่งต่าง ๆ ที่เรากำลังมุ่งมั่นทำไป
มันอาจจะต้องใช้เวลาในการไปถึงความสำเร็จในแต่ละช่วงดังนั้นพระเจ้าพระวิญญาณได้ย้ำเตือนว่า “อย่าสงสัยในแผนงานที่พระบิดาได้จัดเตรียมและนำเรา” เราอาจจะยังผิดพลาดและไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจแต่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและวางใจ พระบิดาจะโปรดรับรองเป็นแน่ ตามพระสัญญาในพระวจนะของพระองค์
แล้วเราจะมานับพระพรร่วมกัน ชาโลม!!
ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว
2 ทิโมธี 4:7 KJV
ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย ดังนั้นส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนักมวยที่ชกลม
1 โครินธ์ 9:25‭-‬26 KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.