จงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พวกเจ้าได้เห็นแล้วว่า เราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้า

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พวกเจ้าได้เห็นแล้วว่า เราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้า
อพยพ 20:22 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.20.22.THSV11

พระยาเวห์ พูดกับโมเสส อย่างชัดเจน ถึงการสื่อสารของพระองค์กับอิสราเอลผ่านทางพระสุรเสียง เสียงของพระองค์จะนำหน้า ชี้แนะ ตักเตือน นำทาง ฯลฯ อีกมากมาย เพื่อประโยชน์แก่อิสราเอลเอง เสียงจากท้องฟ้าของพระองค์ทำให้พวกเขายำเกรง

เราได้ยินเสียงของพระองค์ได้ทุกไปเวลา เมื่อเราจดจ้อและตั้งใจที่จะฟังเสียงพระองค์ การให้เวลากับพระองค์ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับการเดินไปในแต่ละวันของชีวิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.