จงนิ่งเสียและรับรู้พระบิดาในทุกๆทาง

จงนิ่งเสียและรับรู้พระบิดาในทุกๆทาง

เมื่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราได้ทำโดยการพึ่งพาพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระบิดา แล้วเราได้ทำด้วยเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญาที่มาจากพระองค์

ดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเรารู้ว่าพระองค์ได้พอพระทัยแล้ว สิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้านั่นคือการรอคอยความสำเร็จที่กำลังจะมาถึง แม้อาจจะต้องผ่านอุปสรรคนานัปการ เราต้องมั่นคงและยืนหยัด อย่าให้สิ่งใดมาทำให้เราหวั่นไหวเพราะพระองค์ยืนอยู่ข้างหลังเราและพร้อมจะคอยประคองเราเมื่อเราอาจจะพลาดหรือล้มลงในทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องกลัวหรือกังวลต่อสิ่งใดอีกต่อไป

แผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นยังดีเลิศสำหรับชีวิตของเราอยู่เสมอเพราะเราเป็นลูกที่รักลงได้วางใจที่จะใช้ชีวิตอันเล็กน้อยของเราอยู่ เมื่อใดที่เรามิได้ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็เต็มใจที่จะใช้ชีวิตของเรา อาเมน

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

เพลงสดุดี 46:10 KJV

https://bible.com/bible/175/psa.46.10.KJV

จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

สุภาษิต 3:6 KJV

https://bible.com/bible/175/pro.3.6.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.