จงต่อสู้จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป

จงต่อสู้จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป

มารซาตานคอยวันมารซาตานคอยวันเวียนอยู่รอบตัวเราและมันจะทำทุกวิธีทางที่จะล่อลวงเรา เพื่เพื่อทำให้เราล้มลงในความบาป และมันและมันจะปรับปรามเราอยู่ตลอดเวลา

เราต้องเราต้องอธิฐานพึ่งพา ฤทธิ์ อำนาจของพระวิญญาณเพื่อให้เรามีชัยชนะ

พระเจ้พระเจ้าของเราจะเป็นผู้ประทานชัยชนะให้แก่เราเสมอเมื่อเราพึ่งพาพระองค์

อย่อย่ายอมแพ้ในการต่อสู้กับมารซาตานเพราะพระเจ้าจะประทานชัยชนะอย่างแน่นอน

“ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

‭‭1 เปโตร‬ ‭5:8‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/1pe.5.8.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.