จงตามเรามาเถิด

เมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไป ก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป มัทธิว 9:9

พระเยซูเรียก มัทธิว ที่เป็นนายด่านเก็บภาษี ให้ติดตามพระองค์ไป และท่านก็ติดตามพระองค์ไปในที่สุด

ตอบสนองต่อการเรียกของพระคริสต์สำคัญต่อวิญญาณจิตที่เหลือของเรา เป็นอย่างยิ่ง การตอบสนองการเรียกของพระคริสต์
1. เชื่อฟังพระองค์ : ทุกถ้อยคำที่พระเยซูสั่งสอน และบอกกล่าวแก่เรา เราต้องยึดถือและปฎิบัติตาม
2. ติดตามพระคริสต์ ด้วยหมดชีวิต : เช่นเดียวกับพระวจนะที่กล่าวว่า แบกกางแขนและไม่หันหลังกลับ พระคริสต์ต้องการคนเช่นนั้น
3. วางใจในพระเยซู : มัทธิวทิ้งการงานและติดตามพระองค์ไป สะท้อนภาพของการวางใจในอนาคตที่พระองค์จะนำหน้า และดูแลทุกสิ่งในชีวิตของเราอย่างดีเลิศ เราต้องวางใจในพระองค์ด้วยสุดใจทุกวัน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.