จงช่วยรับภาระของกันและกัน

จงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์  กท.6:2
  • พระเยซูสอนเราอยู่เสมอ ในการที่จะรักกัและกัน ซึ่งเป็นบัญญัติใหญ่ที่สำคัญข้อหนึ่ง และสิ่งที่เราจะแสดงออกได้ก็คือการ อยู่ในชุมชนของพระคริสต์ และแบกรับภาระกันและกัน
  • แต่ละคนก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ และถ้าเราช่วยกันแบ่งเบา อธิษฐานเผื่อ ก็จะช่วยให้ชุมชนของพระองค์น่าอยู่และสามารถเป็นพระพรให้กับคนได้อีกมากมาย
  • ขอให้เราไวที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของกันและกันได้มากขึ้น ในหมู่พี่น้องที่มีความเชื่อในพระเยซู อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.