จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ

จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ และจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้า และจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนด้วยกายที่เป็นมลทิน ยูดา23

เราต้องช่วยนำความรอดจากพระเยซูไปถึงคนที่กำลังเล่นอยู่กับไฟหรือคนที่กำลังอยู่ในไฟ ที่จะไม่มีวันดับ เพราะพวกเขาอาจถูกผู้เทียมเท็จล่อลวงไป เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยอย่างมาก

พระเยซูเป็นแบบอย่างแห่งความอ่อนโยนที่เราได้รับและเราต้องนำสิ่งนี้ไปถึงคนอื่น ๆ ด้วย และเราต้องห่างไกลจากมลทินอธรรมเพื่อไม่ให้วิญญาณจิตของเราถูกล่อลวงไปได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.