จงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิด เราจะอยู่กับเจ้า

พระยาห์เวห์ตรัสกับยาโคบว่า “จงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิด เราจะอยู่กับเจ้า”  ปฐก 31 3
เมื่อลาบันเริ่มไม่พอใจ ในสิ่งที่ยาโคบได้รับการอวยพรอย่างมาก เพราะพระเจ้าได้เจิมท่านไว้  ยาโคบจึงเริ่มกังวัลใจและบอกต่อภรรยาทั้งสองของท่านคือราเชลและเลอาห์ และพระเจ้าได้บอกกับท่านก่อนหน้านี้ว่า ให้กลับไปยังดินแดนของบิดา
พระเจ้าบอกเสมอกับเราว่า พระองค์จะอยู่กับเรา เสมอ ไม่ว่าเราจะไปที่ใด เพราะในยุคของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและกำลังทำงานผ่านชีวิตและเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.