จงกระทำการทั้งสิ้นด้วยความรักจากพระคริสต์

จงกระทำการทั้งสิ้นด้วยความรักจากพระคริสต์

“เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญ ” กาลาเทีย 5:6

การแสดงออกด้วยชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักจากพระเยซู เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตแห่งการปรนนิบัติพระเจ้าอย่างแท้จริง

พระวจนะบอกให้เรารู้ว่า ธรรมบัญญัติในอดีตทำให้เราเห็นความบาปที่ก่อตัวขึ้น และพันธสัญญาในอดีตถูกเติมเต็มด้วยพันธสัญญาของพระเยซูคริสต์

ดังที่ พระวจนะไม่ได้น้ำหนักของแห่งความหมายของการสุหนัตด้านเนื้อหนังอีกต่อไป แต่เป็นการสุหนัตในฝ่ายวิญญาณ เช่นเดียวกันกับที่ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามกฎ ธรรมบัญญัติอีกต่อไป แต่ดำเนินชีวิตด้วยพระคุณความรักของพระเจ้า

เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น คนที่ทำผิดต่อเรา แม้ว่าเขาสมควรได้รับบทลงโทษ แต่ในพระคริสต์ เราต้องตอบสนองด้วยการให้อภัย อย่างไม่มีเงื่อนไข และสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์ ( ด้วยกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา ) เพื่อให้เขาเห็นความรัก ความเมตตาของพระเยซูผ่านชีวิตที่เราแสดงออกมา

แม้อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ในหลาย ๆ เหตุการณ์ในชีวิต แต่นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเรา และเราต้องยอมจำนนชีวิตให้พระองค์ เพื่อชีวิตเราจะสำแดงพระคริสต์ด้วยความร้กของพระองค์ และเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาสูงสุด ด้วย

อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.