ความเชื่อ ความวางใจและความรักแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด

“ ความเชื่อ ความวางใจและความรักแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด”

พระวิญญาณได้บอกกับลูกในเช้านี้ถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อให้ลูกตอบสนองต่อเหตุการณ์และต่อคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง

พระราชกิจของพระเจ้ายังต้องใช้ความเชื่อและความหวังใจในองค์พระเยซูอยู่เสมอและในเวลาเดียวกันการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและการสำแดงเกลือและแสงสว่างต่อคนอื่นๆก็ต้องใช้ความรักที่มาจากพระองค์มากเช่นกัน

“ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด”

‭‭1 โครินธ์‬ ‭13:13‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/1co.13.13.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.