ความรักมั่นคงเป็นของพระบิดาที่รักเรา

Intimacy Thursday 20 December 2018
“เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
‭‭สดุดี‬ ‭103:11 ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.11.thsv11

+ ความรักมั่นคงที่พระบิดามีแก่เรา สูงยิ่งนัก เปรียบภาพ สูงเหนือแผ่นดินโลก พระองค์รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข

+ แท้จริงตลอดประวัติศาสตร์ พระองค์ประทานความรักให้แก่ประชากรของพระองค์เสมอมา ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย แม้เราจะดื้อและไม่เชื่อฟัง แต่ความรักมั่นคงของพระองค์ยังดำรงอยู่เป็นนิตย์

+ ขอบคุณพระเจ้า โปรดประทานความรักที่เติมเต็มเช่นนี้ ตลอดไปให้แก่ลูกด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.