ความดี ความชอบธรรมและความจริง

Intimacy Wednesday 14 November 2018
“(เพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดี ความชอบธรรม และความจริง)”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผลลัพธ์ความดีเริ่มต้นจาก การที่ให้พระเยซูเข้ามาทำงานนชีวิตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราสัมผัสคามรัก และรับการ เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในแต่ละวันแล้ว ความดี ความชอบธรรมและความจริง ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.