ครั้นในเวลาย่ำรุ่ง พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นพลโยธาอียิปต์ ก็ทรงบันดาลให้กองทัพอียิปต์เกิดโกลาหล

ครั้นในเวลาย่ำรุ่ง พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นพลโยธาอียิปต์ ก็ทรงบันดาลให้กองทัพอียิปต์เกิดโกลาหล พระองค์ทรงกระทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหว คนอียิปต์จึงพูดกันว่า “ให้เราหนีไปจากหน้าคนอิสราเอลเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้กับคนอียิปต์แทนเขา”
หนังสืออพยพ 14:24‭-‬25 KJV
https://bible.com/bible/175/exo.14.24-25.KJV

พระบิดาได้มองดูเราและคอยช่วยเหลือเราในเวลาของพระองค์อย่างแท้จริง ยิ่งเราเห็นการช่วยกู้อิสราเอลจากเงื้อมือ ของอียิปต์ เราจะยิ่งรู้ว่าพระองค์ไม่เคยละสายตาไปจากเราเลย

เพราะเราอาจไม่รู้ว่าขณะที่เรา ขอบางเรื่องที่เราคิดว่าจำเป็นและสำคัญในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญอยู่ แต่ในขณะเดียว พระเจ้ากำลังช่วยกู้เราจากภัยที่เราไม่อาจมองเห็นได้ พระองค์ป้องเราไว้ เหมือนที่ พระองค์ส่งฑูตสวรรค์มาช่วยกันอิสราเอลและอียิปต์ออกไม่ให้เจอกัน

ดังนั้นทุกคำวิงวอน ทุกคำร้องทูล พระองค์ได้ยิน และรับไว้ แบะพร้อมจะตอบคำอธิษฐานของเรา เรามีหน้าที่วางใจ รอคอย และทำในส่วนของเราอย่างซื่อสัตย์ เท่านั้น ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.