ครั้นโมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลา

ครั้นโมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลา แล้วพระเยโฮวาห์ก็ตรัสสนทนากับโมเสส
หนังสืออพยพ 33:9 KJV
https://bible.com/bible/175/exo.33.9.KJV

พระเจ้าสำแดงพระองค์ผ่านทางเสาเมฆ เพื่อให้อิสราเอลรับรู้การมาของพระองค์ ที่มาในพลับพลา เพื่อสนทนากับโมเสส
แม้ว่า พระองค์สามารถพูดคุย กับโมเสสที่ใดก็ได้ แต่พระองค์เลือกพลับพลาเพื่อให้อิสราเอลเห็นการทรงสถิตที่ชัดเจน

เราสามารถสัมผัสการทรงสถิตได้อย่างมากเมื่อเราได้นมัสการพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวหรือที่บรรยากาศคริสตจักร

การได้มีเวลาในการสัมผัส การทรงสถิตของพระองค์ และได้พูดคุยกับพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญและจะยกระดับวิญญาณจิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.