คนเหล่านี้แหละที่เอโนคซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมพยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆ

คนเหล่านี้แหละที่เอโนคซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมพยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆ ยูดา14

เอโนคเป็นผู้ที่ถูกพระเจ้ารับไปก่อนที่น้ำจะท่วมโลก และพระวิญญ่าณได้ย้ำเตือนผ่านยูดาถึงถ้อยคำพยากรณ์ที่เอโนคเคยได้พยากรณ์ถึงคนอธรรมเหล่านี้เอาไว้

คำพยากรณ์ที่เอโนคได้กล่าวไว้ ก่อนหน้าที่พระเยซูจะมาบังเกิดเสียอีก และเมื่อถึงวันนั้น เหล่าฑูตสวรรค์ก็จะมาจัดการกับมารซาตานโดยการนำของจอมกษัตริย์เยซู มธ.24:31 ” แล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมาก และให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว จากทั้งสี่ทิศ ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น ”

ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ นั่นก็คือเหล่าผู้เชื่อ ( the saints ) ของพระองค์ที่จะมาพิพากษาร่วมกับพระเยซูคริสต์ในวาระสุดท้าย เป็นคำพยากรณ์ที่กล่าวล่วงหน้าไว้อย่างยาวนานมากจริง ๆ
วว.19:14 ” กองทัพทั้งหลายในสวรรค์นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียด สีขาวสะอาด ขี่ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไป”

เราจึงต้องเตรียมชีวิต รักษาชีวิตวันต่อวัน ในการรอคอยการกลับมาของพระเยซู และการมีส่วนในการพิพากษาอันยิ่งใหญ่นี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.