คนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไป

คนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไป ขณะที่พวกเขาร่วมกินเลี้ยงกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรง เขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเอง เป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลม เป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งราก ยูดา 1:12

งานเลี้ยงในช่วงคริสตจักรยุคแรก มีงานเลี้ยงอย่างที่พระเยซูได้เคยอุปมาไว้ มีทั้ง คนรวยและคนยากจน แต่คนกลุ่มนี้ที่ยูดากล่าวถึง พวกเขามาและขาดความยำเกรงพระเจ้า แม้เขาอ้างตัวเป็นผู้เลี้ยงแกะ แต่ก็ทำเพื่อตัวเขาเองทั้งสิ้น ทำให้งานเลี้ยงควรจะมีแต่การเสียสละให้สิ่งดีแก่คนอื่น ต้องมัวหมองไป มารซาตานเข้ามาครอบงำแทน

ยูดากล่าวถึงเมฆที่ไม่มีน้ำ เป็นเหมือนจิตวิญญาณที่แห้งเหือดในฝ่ายวิญญาณ จากชีวิตที่ควรเป็นพร ดังเมฆฝนที่จะตกลงมาเพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้น กลับไม่มีอะไรที่จะเป็นพรได้เลย ซ้ำร้ายยังกล่าวพระกิตติคุณเท็จและไม่ยกพระเกียรติให้พระเยซูอีกด้วย

ต้นไม้ที่ควรจะออกผลตามฤดูกาล เพราะติดสนิทกับพระเจ้า กลับไม่มีผลตามฤดูกาลและตายในที่สุด และ จะถูกถอนรากทิ้ง
เราเห็นได้ว่าผู้ที่ขาดความสัมพันธ์กับพระวิญญาณทุกวัน และมีแนวโน้มถูกนำด้วยเนื้อหนังและความบาปจะไม่สามารถไปถึงพระทัยของพระบิดาได้เลย

Leave a Comment

Your email address will not be published.