คนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยก

คนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หมกมุ่นอยู่ในโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ ยูดา19

คนที่ดำเนินชีวิตในทางปรารถนาชั่วจะสร้างความแตกแยกอย่างไม่รู้จบ แม้ว่าพวกเขาจะแสร้งเข้ามาในคริสตจักร แต่พวกเขาเต็มไปด้วยการหว่านซึ่งความแตกแยกต่อพี่น้องในคริสตจักร

พวกเขาไม่ได้ใช้ปัญญาจากพระเจ้า แต่เป็นวิธีการอย่างโลกตามโลกียวิสัยและเป็นไปตามเนื้อหนังทั้งสิ้น ทั้งไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในด้วย
ยากอบ 3:15 “ปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาฝ่ายโลก ฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจ”

Leave a Comment

Your email address will not be published.