คนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย เขาอยากจะกีดกันพวกท่าน เพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขา

intimacy Friday 8 March 2019
5ท่านลืมความปลื้มใจของท่านเสียแล้วหรือ เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่า ถ้าเป็นไปได้ ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้า 16ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่าน เพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาหรือ 17คนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย เขาอยากจะกีดกันพวกท่าน เพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขา 18การเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้น  กท 4:15-18
  • การตักเตือนด้วยใจรัก เป็นสิ่งที่หนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ได้ แต่ก็อาจทำให้คนที่ไม่เติบโต ไม่ชอบ เพราะไม่มีใครที่อยากให้ถูกคนอื่นตำหนิ
  • อาจารย์เปาโลเตือนด้วยใจรัก กับพี่น้องที่กำลังหลงเจิ่น เพราะถูกคนไม่หวังดี ทำดีเพื่อล่อลวงพวกเขา ทำให้ความเชื่อในพระเยซู ได้ถดถอยลงไป
  • น่าเสียดายที่คนจะละทิ้งความเชื่อเพียงเพราะเรื่องที่เล็กน้อย เท่านั้น แท้จริงความรักที่พระเยซู มอบให้เรานั้นมันยิ่งใหญ่กว่ามากนัก ทำให้เราจะสามารถให้อภัยคนอื่นได้อย่างง่าย ๆ  ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยเราทั้งหลายด้วย ให้เป็นคนที่ยินดีรับคำแนะนำ ตักเตือน เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซู มากขึ้นทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.