คนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์

คนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เมื่อเราได้ยื่นมือออกปราบอียิปต์ และพาชนชาติอิสราเอลออกจากท่ามกลางพวกเขา” อพย 7:5
เพราะสำแดงที่พระเจ้ามีมาถึงเราอย่างเจาะจง จะนำมาซึ่งการสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทำต่อชีวิตเราและคนอื่น จะได้เห็นความยิ่งใหญ่นี้เช่นกัน พระเจ้ามีแผนการท่ดีเลิศเสมอให้เรา
การเชื่อฟังเป็นสิ่งสำคัญในการเดินติดตามพระองค์ และยิ่งเราได้พูดคุยและฟังเสียงพระองค์ อย่างที่พระองคได้บอกแก่โมเสสถึงความยิ่งใหญ่ที่คนอิยิปต์จะได้เห็น ความเป็นพระเจ้าของอิสราเอลแล้ว   เสียงนี้จะชัดเจนมากและเป็นจริง จนกลายเป็นความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.