คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้

คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้

เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำ‍สอนที่ถูกต้องไม่ได้ แต่พวกเขาจะรวบ‍รวมบรรดาอาจารย์ไว้สำ‌หรับตน ตามความอยากของตัวเองเพื่อสนองหูที่คัน 2 ทธ 4:3

เมื่อผู้เชื่อวางใจและปล่อยตัวให้เนื้อหนังครอบครอง มากกว่าฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณที่่ทำงานอยู่ภายในแล้ว พวกเขาก็จะทำตามใจปรารถนาตามความต้องการของพวกเขาเอง

แม้ว่า พระเยซูจะสอนในหลายสิ่งถึงการดำเนินชีวิตกับพระบิดาด้วยการพึ่งพา และสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็ตาม แต่ก็จะยังมีผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้พระวิญญาณครอบครองและนำหน้าชีวิตอย่างถาวร แต่ทำตัวห่างเหินพระวจนะ คำตักเตือน จนถึงจุดที่พวกเขาเลือกทำตามใจ โดยมีเหตุผลสารพัดถึงความอ่อนแอ ของผู้เชื่อ หรือการดำเนินชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ของพี่น้อง

1. พวกเขาจะทนต่อคำสอนตามพระทัยพระบิดาไม่ได้ เพราะไปต่อต้านเนื้อหนังของพวกเขา
2. พวกเขาจะเลือกฟังแต่ในสิ่งที่พอใจกับเนื้อหนังและความคิดของพวกเขา โดยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการตักเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อย่างใด

เราทั้งหลายที่เป็นลูกที่รักของพระบิดาของเรา ต้องระวังระไวในเรื่องเหล่านี้ และอธิษฐานขอการปกป้องให้ผ่านพ้นจาก ชีวิตที่จะนำไปถึงพินาศนี้ เราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกัน เสมอด้วย

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.