คนคลั่งเพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา

คนคลั่งเพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา
ลูกา 8 : 26-33 พระเยซูมายังเขตเมืองกาดาราซึ่งอยู่อีกฝั่งของทะเลสาบกาลิลี และท่านได้เจอคนที่มีผีสิง และท่านได้คุยกับมัน และว่า มันชื่อ “กอง ” เพราะมันมีอยู่หลายตน ท้ายสุด พระเยซูได้สั่งให้ออกจากร่างชายคนนั้นแล้วไปสิงในหมู่สุกร และฝูงสุกรก็วิ่งกระโจนตกหน้าผาตายในที่สุด มีบางสิ่งที่เราเรียนรู้ จากเหตุการณ์ที่พระเยซูขับคนที่มีผีเข้าสิง

* ผู้เชื่ออาจถูกผีเข้าสิงได้ แม้ว่าเรามีพระวิญญาณอยู่ภายใน นั่นเพราะเขาเปิดให้ให้ผีเข้ามา ผ่านการทำบาป
อย่างต่อเนื่องและไม่กลับใจ เป็นความร้ายแรง เพราะตัวเขาเป็นคนตัดสินใจ และเลือกทำบาปเอง
* ผีจะนำให้ทำในสิ่งที่เลวร้ายลงเรื่อย ๆ ต้องรับการปลดปล่อย ผ่านคำอธิษฐาน การขับผี โดยนามพระ
เยซู
* เราต้องระมัดระวังอย่าเปิดช่องให้มาร ให้เข้ามาในชีวิตเราได้ เพราะมาร วนเวียนอยู่รอบตัวคอยหาโอกาส
ที่จะเข้ามาทำร้ายและทำลายชีวิต ฝ่ายวิญญาณจิตของเรา
* ฤทธิ์อำนาจพระเยซูเท่านั้นที่จะขับผีออกไปจากชีวิตของเรา ได้ เราต้องใช้ฤทธิ์อำนาจนี้เพื่อปลดปล่อย
ขับผี ผู้ที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้ ด้วย

ขอพระวิญญาณปกป้องเราจากการจู่โจมของมาร ซาตาน โปรดช่วยเหลือให้เราไม่เปิดช่องให้พวกมัน เข้ามาชีวิตของเราได้ ทั้งทางความคิด จิตใจและวิญญาณจิต สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.