ข้าพเจ้าเห็นว่า จำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อ

ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกัน แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า จำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไป ยูดา 1:3
ยูดาตั้งใจที่เขียนจดหมายถึงผู้เชื่อในเรื่องความรอดจากพระเยซูที่ได้ทรงประทานให้แก่เรา นั่นหมายถึงความรอดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะยึดเราไว้กับพระองค์ และเป็นช่วงที่มีคำสอนผิดเข้ามา และการข่มเหงก็จะตามมาด้วย ดังนั้นการรักษาความรอดจึงสำคัญยิ่ง
คำสอนผิดมีมาตลอดทุกสมัย แม้กระทั่งปัจจุบัน ถ้าเราไม่รักษาความรอดโดยการสะสมพระคำ การพึ่งพาพระวิญญาณแล้ว เราก็อาจจะโดนคำสอนผิดมากมายล่อลวงเราให้หลงไปก็เป็นได้ ต้องขอกำลังจากพระวิญญาณ ขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการสำแดงความเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ ให้ชัดเจนขึ้น
ชาโลม!

Leave a Comment

Your email address will not be published.