ข้าพเจ้าคอยพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่

5ข้าพเจ้าคอยพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่
และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์
6จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์เจ้านาย
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า สดุดี 130 : 5-6

ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ปรารถนาอยากใกล้ชิดติดสนิทกับผู้ที่สร้างเรามา ผู้ที่สร้างวิญญาณจิตของเราและผู้ที่เรากำลังจะกลับไปอยู่ด้วย

พระบิดาแห่งความรักและความจริง ได้เข้ามาในชีวิตผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้เราสามารถรับรู้และสัมผัส ความรัก ความอบอุ่น ของท่านได้อย่างเต็มเปี่ยม

แต่ละเวลาที่ผ่านไป แต่ละช่วงเวลาที่เราแสวงหา และรอคอย การเปิดเผยตัวตนของท่านแก่เราเป็นการส่วนตัว เพื่อให้เราได้สัมพันธ์กับพระวิญญาณของท่าน และทำให้เราอิ่มเอมใจ เต็มอิ่มในวิญญาณจิต และเต็มล้น เพื่อการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวังใจ สันติสุข ฤทธิ์อำนาจและการเกิดผลอย่างไม่จำกัด

ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียว พระบิดา ยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.