ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง

ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ ถวายพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเล  พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์
อพยพ 15:1‭-‬2 THSV11
โมเสสได้ร้องเพลงถวายแด่พระยาเวห์ เมื่อท่านแบะอิสราเอลทั้งหมดได้เดินผ่านทะเลแดงไปได้ เป็นความชื่นชมยินดีอย่างที่สุดที่พนะเจ้าได้นำพวกเขาให้รอดจาก อียิปต์ได้
ชีวิตเราเองมีเรื่องราวมากมาย ที่พระบิดาได้อวยพรในแต่ละวัน และทำให้เราเองสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้า ด้วยการร้อวบทเพลงจากใจของเราถวายแด่พระเจ้าที่รักของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.