ข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืน

“ข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืน ขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน””
‭‭สดุดี‬ ‭42:3‬ ‭TH1971‬‬
อาจมีบางเวลา เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต แม้เรารู้ว่าพระวิญญาณอยู่ในเรา แต่เราก็อดไม่ได้ที่ต้องการ การช่วยเหลือบางอย่างที่มนุษย์คนบาปอย่างเราจะสามารถรับรู้ได้  การอธิษฐานขอพระบิดาสำแดง เปิดเผย ตอบคำอธิษฐานบางเรื่อง ก็เป็นเรื่องสำคัญ
และพระองค์อาจไม่ได้ตอบในเวลาที่เราต้องการ ทำให้อาจรู้สึกไม่มั่นคงภายในจิตใจ ถ้าเรารู้ว่าพระองค์จะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอแล้ว เราจะมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.