ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นศิลาอันมีราชบัญญัติ

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นศิลาอันมีราชบัญญัติ และข้อบัญญัติซึ่งเราจารึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา” อพย 24:12

พระเจ้าเรียกให้โมเสสขึ้นหาพระองค์ และพระองค์ได้ประทับอยู่ ณ ที่นั่น มีเมฆปกคลุมไว้ และมีไฟล้อมรอบภูเขาซีนายนั้น ทั้ง ชนชาติอิสราเอลยังได้เห็นพระสิริ จากด้านล่างของภูเขาอีกด้วย โมเสสใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า สี่สิบวัน

ยิ่งชีวิตเราได้ใกล้ชิดพระเจ้า พระวิญญาณ มากเท่าไร พระสิริของพระองค์ก็จะปรากฎแก่ชีวิตเรามากขึ้น และความใกล้ชิด อย่างสม่ำเสมอจะนำให้เรารับการสำแดงจากพระองค์ได้อย่างชัดเจน

Leave a Comment

Your email address will not be published.