ขอพระคุณพระเจ้าอยู่กับผู้รักพระเยซูคริสต์

Intimacy Monday 10 December 2018
“ขอพระคุณดำรงอยู่กับทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:24‬ ‭THSV11‬‬
+ เป็นเพราะพระคุณพระเจ้านำหน้าเรา เราจึงได้รับความรอดจากพระองค์ และพระคุณนี้จะได้นำหน้าเราตลอดไปจนกว่าพระองค์จะกลับมา
+ และความรักจากพระเยซูที่เต็มเปี่ยมอยู่ในชีวิตของเรา และจะนำหน้าเรา ด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย ขอบคุณพระเยซู ที่ได้ประทานพระคุณนี้มาถึงชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.