ขอผิด

Intimacy Saturday 28 April 2018 
“พวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง”
‭‭ยากอบ‬ ‭4:3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การขอ ในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระบิดา จะทำให้พระองค์ไมาสามารถตอบคำ อธิษฐานได้  มนุษย์อาจขอเพื่อตอบสนองเนื้อหนังของตนและนั่นเป็นการขอที่ผิด 
 
+ พระบิดาปรารถนาจะตอบทุกอย่างที่เราขอ  ด้วยความเชื่อ แต่นั่นต้องเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ เราต้องทำให้พระองค์ได้เกียรติจาก การอวยพรของพระองค์เสมอ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.