ขอบคุณพระเจ้า พระบิดา

ขอบคุณพระเจ้า พระบิดา

แต่ละวันที่ผ่านมา นับแต่เวลาที่เราตื่นขึ้น ให้เราเองได้ มีใจที่แสดงความขอบพระคุณพระเจ้า อยู่เสมอ เพราะทุกสิ่งที่พระองค์อนุญาตและนำให้เกิดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่มีผลดี ซ่อนอยู่ พระเมตตาคุณของพระองค์ ไม่เคยสูญสิ้น และพระองค์ได้ประทานแต่สิ่งที่ดีให้แก่เราอยู่เสมอ

หัวใจแห่งการขอบพระคุณ ควรจะอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายในฐานะลูกของพระบิดาที่รักเรา เพราะทุกสิ่งล้วนดีทั้งสิ้น เพราะเรารู้ได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป เราจะได้เห็นสิ่งที่ดีต่าง ๆ เหล่านั้น ที่พระองค์ได้นำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ไม่ว่าพระพรที่เรานับ จะสิ่งดีมากมาย หรือจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุง จิตวิญญาณของเราก็จะขอบพระคุณพระเจ้า ได้อยู่เสมอ

“จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ” สดุดี 107:1 (THSV11)

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.