ขอทรงเป็นศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะเข้าไปหลบได้เสมอ

ขอทรงเป็นศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะเข้าไปหลบได้เสมอ ขอทรงบัญชาให้ช่วยข้าพระองค์ให้รอด

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการของข้าพระองค์ สดด.71:3

พระบิดาเป็นแหล่งที่พักพิงให้กับเราเสมอเมื่อเวลาเรา เผชิญโพยภัยต่าง ๆ ที่ถาถมเข้ามา เราไม่อาจยืนได้โดยลำพัง เราต้องพึ่งพาพระองค์ บางครั้งการต่อสู้ที่ดีอย่างนึง ก็คือการได้มีที่พักพิงในช่วงเวลาต่อสู้นั้น มีเวลาให้เราได้อธิษฐานพึ่งพา และรับความปลอดภัยในพระองค์

พระองค์ยังคงเป็นป้อมปราการที่เข็มแข็งในชีวิตเราอยู่ไหม เราไว้วางใจในที่พักพิงของพระองค์ได้ทุกเวลาหรือไม่ เราต้องตอบตัวเราให้ได้เสมอ เพราะพระองค์ผู้ที่จะช่วยเหลือเราในเวลาที่เรายากลำบากหรือท้อแท้ใจ พระองค์ที่เป็นที่พักพิงแท้ให้แก่เราเสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.