ขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด

18โมเสสจึงกราบทูลว่า “ขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด” 19พระองค์จึงตรัสตอบว่า “เราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของยาห์เวห์ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้น และเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น” อพย 33 : 18-19

เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าที่ให้แก่เรา คือที่พระองค์จะเมตตา หรือโปรดปรานผู้ใด พระองค์ก็จะให้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำเพียงอย่างเดียว พระองค์ดูท่าที และหัวใจภายใน ทำให้หลายครั้ง เราเห็นว่า คนที่เราคิดว่าไม่สมควรได้ แต่เขากลับได้ เป็นไปได้ว่าพระองค์เมตตาเขาคนนั้นอยู่

แน่นอนว่าการที่เราดำเนินตามพระทัยด้วยสุดหัวใจ นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์โปรดปรานแน่นอน แม้่ว่าเรายังอ่อนแอและต้องต่อสู้กับความบาปอยู่ทุกวัน พระคุณพระเจ้าก็จะมาถึงเราอย่างแน่นอน

การที่เราได้มีประสบการณ์ในพระสิริของพระองค์ เมื่อเราใช้เวลากับพระองค์ อธิษฐาน นมัสการพระองค์ จะทำให้เราเต็มอิ่ม เต็มล้นในฝ่ายวิญญาณอย่างมาก ทำให้เรามีกำลังและเรี่ยวแรงในการดำเนินชีวิตแต่ละวันต่อไปได้

เราต้องขอต่อพระองค์ ขอสำแดงพระสิริมาถึงเราทั้งหลาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.