ขอกำลังในฝ่ายวิญญาณผ่านการติดสนิทพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอกำลังในฝ่ายวิญญาณผ่านการติดสนิทพระวิญญาณบริสุทธิ์

อาจจะมีหลายครั้งที่เราท้อแท้ใจหรืออ่อนกำลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

เพราะว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนกันว่ายน้ำที่ทวนกระแสอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราหยุดว่ายเราก็จะค่อยๆไหลไปตามกระแสน้ำซึ่งก็คือกระแสของโลกนี้ที่จะนำเราไปถึงความพินาศในที่สุด

ความบาป เนื้อหนังและการล่อลวงของมารซาตานมีอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวดึงเราให้เราว่ายทวนกระแสได้ช้าลง

แต่ในที่สุดแล้วเราจะมีเรี่ยวแรงและกำลังในการว่ายทวนกระแสได้ก็คือการที่เรารับกำลังและความสดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวัน

เพราะเราดำเนินอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งก็คือสงครามฝ่ายวิญญาณ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตบนโลก เราจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยกำลังในฝ่ายวิญญาณ

ความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆเวลาจึงจะทำให้เรามีกำลัง และพระวิญญาณจะได้ช่วยเราและคอยจูงมือไป และทำให้เรามีกำลังในการต่อสู้ในฝ่ายโลก

“ดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นให้ความสำคัญกับชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะส่งผลถึงชีวิตฝ่ายโลกอย่างน่าอัศจรรย์”

และดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจะขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่นมาก เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา แต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
1 ซามูเอล 30:6

จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกำลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป
1 พงศาวดาร 16:11 KJV
https://bible.com/bible/175/1ch.16.11.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.