การเตือนสติด้วยความรักจากพระวจนะ จะช่วยให้เรารับการเสริมสร้าง

Intimacy Saturday 9 February 2019
“แต่เมื่อเคฟาส มาถึงเมืองอันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆ หน้า เพราะว่าท่านทำผิดแน่ เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้น ท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนั้นมาถึง ท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุหนัต”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭2:11-12‬ ‭THSV11‬‬
+ การเตือนสติด้วยความรักจากพระวจนะ จะช่วยให้เรารับการเสริมสร้าง เพราะไม่มีใครสมบูรณ์ และพระคุณพระเจ้าก็นำเรามาให้พบกับพระคุณของพระองค์
+ แม้เคฟาสจะเป็นคนที่พระเยซูเรียกเพื่อเป็นอัครฑูต แต่ท่านก็รับการตักเตือนจากอาจารย์เปาโลในเรื่องการทานอาหารกับตนต่างชาติ
+ เรากำังไปถึงความไพบูลย์และต้องการ พระเจ้าและพี่น้องเพื่อเสริมสร้างและขัดเกลาชีวิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.