การอดอาหารที่พระบิดาพอพระทัย

“การอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ คือการแก้พันธนะของความอธรรม การแก้สายรัดแอก และการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และการหักแอกเสียทุกอัน”
‭‭อิสยาห์‬ ‭58:6‬ ‭TH1971‬‬

การอดอาหารอย่างที่พอพระทัยพระบิดา อยู่ในพระวจนะตอนนี้ เป็นการอดอาหารเพื่อปลดปล่อย พันธนาการ การอธรรม แอกต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่
การอดอาหารอธิษฐานแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน ดังที่พระเยซูกล่าวอยู่เสมอ ว่า” เมื่อท่านอดอาหาร….” ดังนั้น เป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกทำได้ เพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ เรากำลังสู้อยู่กับโลกฝ่ายวิญญาณ และการอดอาหารก็เป็นกุญแจอีกดอกที่สำคัญของการมีชัยเหนือศัตรูฝ่ายวิญญาณ
การอดอาหารในพระคำตอนนี้ จะนำ

1. อดอาหารเพื่อแก้พันธะแห่งการอธรรม
2. อดอาหารเพื่อแก้สายรัดแอก
3. อดอาหารเพื่อปลดปล่อย (deliverance ) ให้เป็นอิสระจากบางสิ่ง
4. อดอาหารเพื่อหักแอก ที่เราแบกไว้ ให้หักเสีย

การอดอาหารจะช่วยยกระดับวิญญาณจิตได้อย่างมาก เมื่อเราทำอย่างเป็นชีวิต อย่างสม่ำเสมอ และพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.