การงานของเนื้อหนัง

การงานของเนื้อหนัง นั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน  การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า
กาลาเทีย 5:19‭-‬21 THSV11
  • พระวจนะทำให้เราเห็นการงานของเนื้อหนัง ซึ่งนำให้เราดำเนินไปสู่ความบาป
  • แม้ว่าพระคุณพระเจ้า จะมีมาถึงผู้เชื่อและโลหิตพระเยซูคริสต์ได้ชำระความบาปของเราแล้วก็ตาม แต่ถ้าเรายังดำเนินชีวิตตามการงานของเนื้อหนังอยู่ ก็ยากที่เราจะมีส่วนในแผ่นดินพระเจ้า
  • พระเจ้าจะใช้เราได้อย่างจำกัด เพราะเนื้อหนังได้ควบคุมเราแทนที่จะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • ขอพระวิญญาณเต็มล้น อยู่ในเราเสมอ เพื่อจะมีชัยชนะเหนือ การงานเนื้อหนัง อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.