กันดารวิถี บทที่16

กันดารวิถี บทที่ 16
เรื่องราวของ กบฎโคราห์ ที่พวกเขาไม่ได้ยำเกรงต่อโมเสส ผู้ซึ่งพระเจ้าโปรดตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้นำปกครองอิสราเอล โคราห์ ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะใช้โมเสสในการนำการปกครอง และโมเสสได้กราบทูลพระเจ้าถึงเรื่องนี้ แม้ว่าโคราห์จะได้ถูกแยกตัวออกมาเพื่อเป็นเลวี ปรนนิบัติพระเจ้า ซึ่งนับว่าเกียรติอย่างสูงแล้ว แต่พวกเขาเองกลับไม่ได้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้

เมื่อเราตอบสนองต่อผู้รับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้อง เราอาจจะต้องรับผลอย่างที่โคราห์รับ ก็เป็นได้ เราต้องยำเกรงพระเจ้า และยำเกรงผู้ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ให้ปกครองดูแลเรา นั่นรวมถึงผู้ที่มีสิทธิอำนาจในโลกนี้ด้วย

ผลลัพธ์ที่พระเจ้าจะทำเมื่อคนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอาจแตกต่างกันออกไป นั่นเป็นพระคุณที่พระองค์จะมีมาถึง บางคนอาจจะรับผลทันที บางคนพระองค์อาจจะให้โอกาส เรามิอาจรู้ได้ ดังนั้น เราไม่ควรแตะต้องผู้ที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้เจิมไว้ แต่ต้องอธิษฐานเผื่อ เชื่อฟัง

Leave a Comment

Your email address will not be published.