กล่าวโทษคนมั่งมีที่อยู่เพื่อตนเอง

Intimacy Monday 7 May 2018 
“ฟังให้ดีนะ พวกคนมั่งมี จงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลาย ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพัง เสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกิน ทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปรักปรำท่านและจะเผาผลาญ เลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟ ท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้าย”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:1-3‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คนที่มั่งมี เป็นคนที่พระบิดาจะกล่าวโทษพวกเขาด้วย เพราะการที่เก็บสะสมเงินทอง โดยไม่แบ่งปันให้แก่คนยากจน หรือพี่น้องที่มีความต้องการ ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง 
 
+ ทรัพย์สินที่พระองค์ประทานให้ก็เพื่อใช้ไปให้เกิดผลต่อ อาณาจักรของพระองค์ ไม่ว่ามากหรือน้อยเราต้องมีส่วน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ขัดสน คนยากจน แม่ม่าย เป็นต้น พระองค์มองดูที่จิตใจของเรา อยู่
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.