กลับไปอียิปต์ เพราะคนทั้งหมดที่หาช่องประหารชีวิตเจ้านั้นตายแล้ว

พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสในแผ่นดินมีเดียนว่า “กลับไปอียิปต์ เพราะคนทั้งหมดที่หาช่องประหารชีวิตเจ้านั้นตายแล้ว”  อพย 4:17
พระเจ้ามีเมตตาต่อเราเสมอ และพระองค์ยังเปิดเผยหนทางสำหรับแผนงานในชีวิตของเราอยู่เสมอ เมื่อจะมีเหตุการณ์อันตรายใด ๆ ในอนาคต พระองค์จะเป็นผู้ทีสำกดงให้เรา ที่เป็นลูกของพระองค์ได้รู้  สิ่งสำคัญคือต้องใกล้ชิด และไวที่ฟังเสียงพระองค์เสมอ
พระเจ้าได้บอกต่อโมเสสถึงการที่คนที่เคยคิดจะเอาชีวิตของท่านได้ตายหมดแล้ว และถึงเวลาที่ท่านต้องไปยังอียิปต์เพื่อนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์
หลายเหตุการณ์ที่เราควรรู้ จากพระเจ้า เราต้องรอคอย และฟัง สิ่งที่พระองค์จะนำหน้าเราในแต่ละวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.