กลับมาหาพระคริสต์ ที่พักพิงนิจนิรันดร

กลับมาหาพระคริสต์ ที่พักพิงนิจนิรันดร

Matthew 11:28-30 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข
จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของตน ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา”

พระเยซูบอกว่า แต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้ว เราเองแม้ว่าเป็นลูกของพระบิดา มีสิทธิอำนาจจากผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน เราก็ยังต้องดำเนินอยู่ในวิถีของโลก เพราะร่างกายเรายังเป็นของโลก วิธีการต่าง ๆ ก็จำต้องใช้แบบโลก เช่น การทำงานเพื่อแลกเงินมาเลี้ยงปากท้อง

แต่เรามีสันติสุขที่เต็มอิ่มจากพระคริสต์ และพระองค์เป็นผู้ประสานการพักสงบแท้ให้กับเรา เมื่อเราใช้เวลาใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เป็นพระเจ้าในสภาพวิญญาณ

ยิ่งเราลงลึกและใช้เวลาในความสัมพันธ์กับท่านมากเท่าใด เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่า พระวจนะตอนนี้เป็นจริงได้มากเท่านั้น

เราเองก็ยังต้องแบกกางเขนร่วมกับพระเยซูต่อไป ไม่สามารถยกแอกที่ท่านได้เคยแบกรับไว้ออกจากชีวิตเราได้ เพราะเราตัดสินใจเลือกทางเดินที่ดีที่สุดนี้แล้ว

โปรดนำหน้าและเป็นกำลัง เป็นที่พักสงบ เป็นสันติสุขแท้ อย่างต่อเนื่องต่อไป ขอพระเมตตาคุณของพระเยซูนำเราให้ไปถึงพระทัยอันบริบูรณ์ของพระองค์ ขอพระเกียรติเป็นของพระเยซูแต่เดียวผู้เดียว อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.