อธิษฐานทุกเช้าวันใหม่อย่างพระเยซู 

  ”  ยิ่งเราอธิษฐานมาก เราจะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาก ภาระเราจะเบาลง พระราชกิจในชีวิตเราจะบริบูรณ์ “