ไม่เหงา

พระบิดารักเราหนักมาก

  พระบิดารักเราหนักมาก           หลายครั้งชีวิตของเราต้องเผชิญกับสารพัดสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องของการงาน สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมถึงความไม่เข้าใจ หรือการไม่ลงรอยกับคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอและเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย หัวใจสำคัญคือการที่เรามองทุกอย่างรอบข้างอย่างเข้าใจ และตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้อง    และหลายครั้งคนนี่เองนี่เป็นอะไรที่หนักกว่าทุก ๆ ปัญหาที่อาจเกิดรอบข้างเรา เพราะเราเองอาจจะมอบใจของเราให้กับใครสักคนที่เรารักและห่วงใยเขา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ใครคนนั่นอาจจะเปลี่ยนไป และทอดทิ้งสิ่งที่เรามีความปรารถนาห่วงใยเขามาก ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจ เพราะเราอาจจะให้ใจของเราไปให้เขาหมดใจอะไรแบบนี้  ความรู้สึกนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ การอกหัก รักคุด เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการทำงานร่วมกับคนอืน ๆ ที่อยู่รอบตัวเราด้วย คำพูดบางคนอาจเสียดแทงเข้ามาในใจของเรา หรือการกระทำบางคนอาจะทำให้เราเสียใจอย่างมาก    แน่นอนว่า “เวลา” อาจเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบาดแผลในใจนี้ แต่ผมอยากจะบอกว่า มีอีกคนหนึ่งที่เรามากแม้ว่า เราจะเผชิญสิ่งใดในชีวิต เขาคือผู้ที่เฝ้ามองเราอยู่จากฟ้าสวรรค์ คอยดูเราอยู่ตลอดเวลาที่เราดำเนินชีวิต และจะมาช่วยปลอบประโลมใจเรา ในทุก ๆ สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ เขาคนนั้นคือ ” เยซู ” ผู้ที่รักเราแม้ว่าเราอาจไม่เคยรู้จักเขามาก่อน เขารักเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เขาอดทนทุกสิ่งที่เราเป็นได้ …

พระบิดารักเราหนักมาก Read More »

พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

          ทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงพระคุณพระเจ้าน้ัน ทำให้เรารู้ได้ว่า พระคุณของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ มีค่ามากแค่ไหนต่อการดำเนินชีวิตของเรา  พระเยซูทรงรักและหวงแหนเราอย่างที่สุด พระองค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้แม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งก็ตาม แต่เพราะความรักอย่างที่ไม่มีเงื่อนไข            ” ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ”  คำนี้มีความหมายต่อเรามากเพียงใด ถ้ามีใครสักคนที่มีความรักให้แก่เราจนยอมที่จะและความรักนั้นด้วยความตาย แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามาก ต้องเป็นคนที่สนิทสนมและรู้จักกันและกันอย่างมากจริง  ๆ  แต่พระเยซูคริสต์ได้ให้ความรักแก่เรา จริงๆ ก็คือในขณะที่เรายังไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆ  เราบางคนอาจรู้จักพระองค์ อาจได้ยินเรื่องราวของพระองค์ แต่เราหลายคนไม่เคยได้พูดคุยกับพระองค์เลย แต่กระนั้นพระเยซูก็ได้มาตายแทนเรา พระองค์มาตายเพื่อไถ่ความบาป  ความชั่วร้ายของชีวิตเรา            ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ ‘ โรม 5:7-8 https://www.bible.com/bible/174/ROM.5.7-8           นี่คือพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ที่เราได้มาเปล่าๆ  …

พระคุณพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Read More »