ไม่อยากเป็นเหมือนเดิม

อดทนรอคอยพระเยซูคริสต์

Intimacy Wednesday 9 May 2018  “เพราะฉะนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูซิ ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา ” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:7THSV11‬‬ http://bible.us/174/jas.5.7-8.thsv11   + เรากำลังดำเนินชีวิตเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริสต์ เราไม่ได้ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ  บนโลกนี้ หรือทำบางอย่างสำหรับโลกนี้ แต่เราทำทุกอย่างบนโลกเพื่อรอกลับมา เพื่อให้โลกรู้ว่า พระเยซูรักพวกเขาอย่างไร    + การรอคอยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพื่อถวายเกียรติพระบิดาเช่นกัน เราต้องอดทนรอคอย ในเวลาของพระองค์

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์

  การตอบสนองของพระเยซูคริสต์   คนเราชอบพูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม เรามีกฎหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ได้ให้ไว้กับเราเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา บางคนใช้ไปในทางที่ไม่ถูก บางคนเอาเปรียบคนอื่นด้วยสิทธิ์ที่คนอื่นอาจไม่รู้ บางคนไม่อยากมีเรื่องกับคนอื่นเพราะอาจไปเจอคนที่มีอำนาจ หรือเป็นผู้มีอิทธิพล ก็เลยต้องยอมเสียสิทธิ์นั่นไป   เมื่อเรามาดูแบบอย่างจากพระเยซูผู้ที่ได้มาไถ่บาปชีวิตเราด้วยชีวิตของพระองค์เพราะความรักมากมายที่พระองค์มอบให้แก่เรา ตลอดในช่วงเวลาที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เราได้เห็นว่าพระองค์ทำหลายๆ อย่างที่เป็นสิ่งดีมากมาย และในหลายๆ เหตุการณ์พระองค์ก็ได้ช่วยเหลือคนมากมายโดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน มีเพียงแต่แผ่นดินของพระบิดาและการกลับใจใหม่เท่านั้นที่พระองค์ปราถนาอยากให้พวกเขาได้รับ ซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นผลดีแก่พวกเขานั่นเอง   ตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างนึงคือการใช้สิทธิของพระเยซู เมื่อมีคนกล่าวหาพระองค์อย่างผิดๆ เอาพยานเท็จมาใส่ร้าย รวมถึงการกล่าวว่าพระองค์ด้วยถ้อยคำรุนแรง มากยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกกระทำ ทำให้พระองค์ต้องบาดเจ็บอย่างมาก แต่ไม่มีตอนไหนเลยที่พระองค์จะตอบโต้ หรือว่ากลับไปแรงๆ ด้วยความหยาบคาย หรือตอบโต้ด้วยกระทำแม้จะเป็นการป้องกันตัวเองก็ตาม     ‘เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม ‘ 1 เปโตร 2:23 https://www.bible.com/bible/275/1PE.2.23   นี่คือสิทธิที่พระเจ้าผู้สร้างโลกได้ให้กับเราเป็นแบบอย่าง คือไม่ตอบโต้ใด  ๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ฝากทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาแทนเรา ฟังดูเหมือนเราไม่มีสิทธิใด  ๆ เลย แต่ลองคิดดูให้ดีนะครับ ในช่วงเวลาแบบนั้น อารมณ์ต่าง …

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์ Read More »

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา       วันที่เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรา ณ วินาทีนั้น เรารู้ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราแล้ว แต่ในเวลานั้นเราอาจจะยังไม่ได้รู้สีกแตกต่างจากเดิมมากนัก แต่นี่เป็นความจริง คือพระวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในเราแล้ว เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สัญญาที่ประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ผ่านคำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต        สิ่งสำคัญของคำอธิษฐานนี้คือ “ การเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว และพระเยซูคือผู้เดียวที่เข้ามาชำระความบาปทั้งสิ้นในชีวิตเรา และเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และยินดีมอบชีวิตเราให้พระเยซู เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง รวมถึงตัวเราด้วย “       ดังนั้นกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้เริ่มต้น ณ จุดนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือพระเยซู ซึ่งก็คือพระบิดา พระเจ้าของเรา ก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นำเอาสิ่งไม่ดีต่าง  ๆ ออกไปจากชีวิต และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น วันต่อวันดังที่พระวจนะได้กล่าวไว้        ‘ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ‘ 2 โครินธ์ …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา Read More »