อย่าสงสัยในพระบิดา พระเยซูคริสต์ของเรา

อย่าสงสัยในพระบิดา พระเยซูคริสต์ของเรา   พระบิดาของเราเป็นพ่อผู้ที่รักเรามากกว่าสิ่งใด พระองค์เองยอมให้พระบุตรที่รักของพระองค์มาตายไถ่บาปให้แก่เราคือพระเยซู ดังนั้นเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะมั่นใจในความรักของพระองค์    พระองค์สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงบนโลกนี้ และสิ่งเหล่านั้นก็สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ที่พระองค์บรรจงสร้างขึ้นมา ทุกครั้งที่เราสัมผัสธรรมชาติ เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่นี้ที่มีผู้ที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้   ชีวิตเรากับพระองค์ก็เช่นกัน พระบิดาได้สร้างเราจากผงคลีดิน และประทานลมปราณให้แก่เราทำให้เรามีชีวิตได้ พระองค์ประทานผืนโลกใบนี้ให้แก่เราในการดำรงชีวิตอยู่ แม้ว่าโลกนี้จะค่อย ๆ เสื่อมทรามลงเพราะความบาปและการกระทำของน้ำมือมนุษย์ แต่พระเมตตาคุณของพระองค์ ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระบิดารู้จักมนุษย์เป็นอย่างดี ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่พระองค์ ได้วางรากฐานเอาไว้ให้แก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และไปถึงอนาคต ก็คือ การที่มืให้มนุษย์สร้างรูปเคารพใดๆ  เพื่อมาแทนพระองค์ หรือเพื่อเอาไว้ดูต่างหน้าแทนพระองค์    พระบิดา ไม่ได้ปรากฎพระองค์ให้แก่ผู้ใดได้เห็นเลย นั่นเป็นเพราะความบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นเอง แต่นั่นทำให้ความเป็นมนุษย์สำหรับบางคนเป็นปัญหา เพราะสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยสายตา ก็มักจะคิดไปเองว่าอาจไม่มีอยู่ เราในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ เราสัมผัสพระองค์จากไหนได้บ้าง ?    อย่าลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นได้อยู่กับเราตั้งแต่เมื่อเราได้ต้อนร้บพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้ว หลายคนขาดความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งจะทำให้เรามีความมั่นใจและรู้ได้ว่า พระบิดาไม่เคยห่างเราไปไหน บางคนจึงต้องการบางอย่างเพื่อเป็นเครื่องยืนยันการมีตัวตนอยู่ของพระองค์ เช่นทำรูปเคารพบางอย่าง ซึ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่พระบิดาของเราพอใจเลย   สิ่งที่พระองค์ ทำให้เราได้มากที่สุดด้วยสายตาของมนุษย์คือการประทานพระวจนะ ให้แก่เรา ถ้อยคำจากพระวจนะก็จะเป็นตัวยืนยันพระบิดาในชีวิตของเราได้มากเช่นกัน เมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ …

อย่าสงสัยในพระบิดา พระเยซูคริสต์ของเรา Read More »