ใช้เวลากับพระเจ้า

Intimacy Saturday 7 April 2018

Intimacy Saturday 7 April 2018 “จงฟัง พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือ? แต่พวกท่านกลับดูถูกคนจน พวกคนมั่งมีไม่ใช่หรือที่กดขี่ข่มเหงท่าน? และพวกเขาไม่ใช่หรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาล? พวกเขาไม่ใช่หรือที่หมิ่นประมาทพระนามประเสริฐที่ใช้เรียกพวกท่าน?” ‭‭ยากอบ‬ ‭2:5-7‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.2.5-7.thsv11 + คนที่ดูเหมือนขาดโอกาส เป็นคนยากจน แต่สิ่งที่เราเห็นคือ พวกเขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างมาก และเขาจะเป็นคนมั่งมีในแผ่นดินสวรรค์ เราต้องเลียนแบบ ความเชื่อของพวกเขา + เราต้องขอพระวิญญาณไม่ให้เราดูถูกคนอื่น ไม่ว่าจะในสถานะใด แต่ให้เป็นความรักของพระเยซูคริสต์ที่จะเข้ามาครอบครองแทน

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2 

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2 หลังจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่องคำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 1  วันนี้เราจะมาดูกันต่อในตอนที่ 2 ในพระวจนะ ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ ‘ ฟีลิปปี 4:6-7 https://www.bible.com/bible/174/PHP.4.6-7 ในพระธรรมตอนนี้ที่เราจะกล่าวถึงในประเด็นต่อไป ประการที่สอง ให้เราอธิษฐาน วิงวอนและขอบพระคุณ เมื่อเราเมื่อความกระวนกระวายใจ เมื่อเราไดบอกทุกเรื่องราวของเราให้กับพระบิดาของเราได้รู้แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญต่อมาคือการที่เราได้ทำใน สามสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่มีพลังเป็นอย่างมากและพระวจนะก็ได้รับรองเองไว้แล้ว ให้เราอธิษฐานต่อพระบิดา     สิ่งแรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพา ให้พระบิดาได้ช่วยนำเราในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้พระพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์เองก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอธิษฐานกับพระบิดา ดังนั้นเราเองยังเป็นมนุษย์ที่ยังอ่อนกำลังได้ในบางสถานการณ์ เราจึงควรที่จะต้องให้เวลากับพระบิดาในการอธิษฐาน ยิ่งเราอธิษฐานมากเท่าใด เราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐาน นี้    เราจึงต้องจัดเวลาอย่างเจาะจงในการ อธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ หลายครั้งเรามักอธิษฐานในเวลาที่จวนเจียนมากเกินไป ทำให้เราเองพลาดที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะความใจร้อนและการไม่ได้รอคอยคำตอบจากพระองค์ การ อธิษฐานเป็นการสร้างความเชื่อและความไว้วางใจที่เรามีกับพระองค์ บางครั้งต้องใช้เวลาในกาอธิษฐานกับพระองค์ ไม่สามารถจะรีบ  ๆ ที่จะขอเพียงอย่างเดียวได้   …

คำอธิษฐานที่ได้รับแล้ว ตอนที่ 2  Read More »

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์

  การตอบสนองของพระเยซูคริสต์   คนเราชอบพูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม เรามีกฎหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ได้ให้ไว้กับเราเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา บางคนใช้ไปในทางที่ไม่ถูก บางคนเอาเปรียบคนอื่นด้วยสิทธิ์ที่คนอื่นอาจไม่รู้ บางคนไม่อยากมีเรื่องกับคนอื่นเพราะอาจไปเจอคนที่มีอำนาจ หรือเป็นผู้มีอิทธิพล ก็เลยต้องยอมเสียสิทธิ์นั่นไป   เมื่อเรามาดูแบบอย่างจากพระเยซูผู้ที่ได้มาไถ่บาปชีวิตเราด้วยชีวิตของพระองค์เพราะความรักมากมายที่พระองค์มอบให้แก่เรา ตลอดในช่วงเวลาที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เราได้เห็นว่าพระองค์ทำหลายๆ อย่างที่เป็นสิ่งดีมากมาย และในหลายๆ เหตุการณ์พระองค์ก็ได้ช่วยเหลือคนมากมายโดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน มีเพียงแต่แผ่นดินของพระบิดาและการกลับใจใหม่เท่านั้นที่พระองค์ปราถนาอยากให้พวกเขาได้รับ ซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นผลดีแก่พวกเขานั่นเอง   ตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างนึงคือการใช้สิทธิของพระเยซู เมื่อมีคนกล่าวหาพระองค์อย่างผิดๆ เอาพยานเท็จมาใส่ร้าย รวมถึงการกล่าวว่าพระองค์ด้วยถ้อยคำรุนแรง มากยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกกระทำ ทำให้พระองค์ต้องบาดเจ็บอย่างมาก แต่ไม่มีตอนไหนเลยที่พระองค์จะตอบโต้ หรือว่ากลับไปแรงๆ ด้วยความหยาบคาย หรือตอบโต้ด้วยกระทำแม้จะเป็นการป้องกันตัวเองก็ตาม     ‘เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม ‘ 1 เปโตร 2:23 https://www.bible.com/bible/275/1PE.2.23   นี่คือสิทธิที่พระเจ้าผู้สร้างโลกได้ให้กับเราเป็นแบบอย่าง คือไม่ตอบโต้ใด  ๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ฝากทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาแทนเรา ฟังดูเหมือนเราไม่มีสิทธิใด  ๆ เลย แต่ลองคิดดูให้ดีนะครับ ในช่วงเวลาแบบนั้น อารมณ์ต่าง …

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์ Read More »