เอเฟซัส

ขอพระคุณพระเจ้าอยู่กับผู้รักพระเยซูคริสต์

Intimacy Monday 10 December 2018 “ขอพระคุณดำรงอยู่กับทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:24‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/eph.6.24.thsv11 + เป็นเพราะพระคุณพระเจ้านำหน้าเรา เราจึงได้รับความรอดจากพระองค์ และพระคุณนี้จะได้นำหน้าเราตลอดไปจนกว่าพระองค์จะกลับมา + และความรักจากพระเยซูที่เต็มเปี่ยมอยู่ในชีวิตของเรา และจะนำหน้าเรา ด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย ขอบคุณพระเยซู ที่ได้ประทานพระคุณนี้มาถึงชีวิตของเรา

สันติสุข ความรักและความเชื่อ

Intimacy Sunday 9 December 2018 “ขอให้พี่น้องได้รับสันติสุข และความรักกับความเชื่อ จากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:23‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/eph.6.23.thsv11 + คำอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อของอาจารย์เปาโลให้พี่น้อง ได้รับสันติสุข ความรักและความเชื่อ ในการปรนนิบัติงานของพระบิดา เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องเหล่านั้นได้รับกำลังใจ ผ่านคำ อธิษฐานเผื่อ + การอธิษฐานเผื่อเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างและเป็นกำลังให้แก่กันและกัน และยังช่วยปกป้องพี่น้องด้วยคำอธิษฐานด้วย เพราะมารก็คอยหาช่องที่จะเข้ามาล่อลวงผู้เชื่ออยู่ตลอด คำอธิษฐานจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยไม่ให้มารเข้ามาล่อลวงได้โดยง่าย + เราต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องเป็นประจำ สม่ำเสมอ ด้วยหัวใจที่รักคน อย่างที่พระเยซูเป็น อาเมน

ปรนนิบัติพระเจ้า รับใช้ร่วมกัน

Intimacy Saturday 8 December 2018 “ทีคิกัส ซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้ปรนนิบัติที่ซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า จะบอกให้ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อพวกท่านจะได้รู้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรและทำอะไร ข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านทั้งหลายเพราะเหตุนี้ คือเพื่อให้ท่านรู้ความเป็นอยู่ของเรา และเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่าน” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:21-22‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.21-22.thsv11 + การปรนนิบัติพระเยซู เป็นการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนกัน เพราะเมื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราก็สามารถเสริมสร้างพวกเขาเหล่านั้นได้ + การอธิษฐานเผื่ออยู่เสมอ และปรนนิบัติแก่กันด้วยความซื่อสัตย์ และเข้าใจกัน หนุนน้ำใจกันและกัน ก็จะทำให้ชุมชนของพระเยซูคริสต์ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อเราสละความเป็นตัวเราและอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้น