เชื่อในพระเยซู

ยืนหยัดในสงครามฝ่ายวิญญาณ

Intimacy Friday 30 November 2018 “เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:13‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.6.13.thsv11 + พระเจ้าให้เราสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ด้วยการที่เราจะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระองค์ ยุทธภัณฑ์แต่ละอย่างก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เพื่อป้องกันจิตวิญญาณเรา + เมื่อเราดำเนินในทางพระเจ้า เราพึ่งพากำลังและการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และขณะที่เราต้องต่อสู้กับมาร เราสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเอาไว้ เพื่อต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์

  การตอบสนองของพระเยซูคริสต์   คนเราชอบพูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม เรามีกฎหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ได้ให้ไว้กับเราเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา บางคนใช้ไปในทางที่ไม่ถูก บางคนเอาเปรียบคนอื่นด้วยสิทธิ์ที่คนอื่นอาจไม่รู้ บางคนไม่อยากมีเรื่องกับคนอื่นเพราะอาจไปเจอคนที่มีอำนาจ หรือเป็นผู้มีอิทธิพล ก็เลยต้องยอมเสียสิทธิ์นั่นไป   เมื่อเรามาดูแบบอย่างจากพระเยซูผู้ที่ได้มาไถ่บาปชีวิตเราด้วยชีวิตของพระองค์เพราะความรักมากมายที่พระองค์มอบให้แก่เรา ตลอดในช่วงเวลาที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เราได้เห็นว่าพระองค์ทำหลายๆ อย่างที่เป็นสิ่งดีมากมาย และในหลายๆ เหตุการณ์พระองค์ก็ได้ช่วยเหลือคนมากมายโดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน มีเพียงแต่แผ่นดินของพระบิดาและการกลับใจใหม่เท่านั้นที่พระองค์ปราถนาอยากให้พวกเขาได้รับ ซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นผลดีแก่พวกเขานั่นเอง   ตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างนึงคือการใช้สิทธิของพระเยซู เมื่อมีคนกล่าวหาพระองค์อย่างผิดๆ เอาพยานเท็จมาใส่ร้าย รวมถึงการกล่าวว่าพระองค์ด้วยถ้อยคำรุนแรง มากยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกกระทำ ทำให้พระองค์ต้องบาดเจ็บอย่างมาก แต่ไม่มีตอนไหนเลยที่พระองค์จะตอบโต้ หรือว่ากลับไปแรงๆ ด้วยความหยาบคาย หรือตอบโต้ด้วยกระทำแม้จะเป็นการป้องกันตัวเองก็ตาม     ‘เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม ‘ 1 เปโตร 2:23 https://www.bible.com/bible/275/1PE.2.23   นี่คือสิทธิที่พระเจ้าผู้สร้างโลกได้ให้กับเราเป็นแบบอย่าง คือไม่ตอบโต้ใด  ๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ฝากทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาแทนเรา ฟังดูเหมือนเราไม่มีสิทธิใด  ๆ เลย แต่ลองคิดดูให้ดีนะครับ ในช่วงเวลาแบบนั้น อารมณ์ต่าง …

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์ Read More »

Intimacy Wednesday 21 February 2018

Intimacy Wednesday 21 February 2018 “โดยความเชื่อ พวกอิสรา‌เอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดิน‍แห้ง แต่เมื่อพวกอียิปต์ลองเดินข้ามดูบ้างก็จม‍น้ำตายหมด” ‭‭ฮีบรู‬ ‭11:29‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.11.29.thsv11 + อิสราเอลตอนที่ออกจากอียิปต์แล้วกำลังเดินทางไปถึงทะเลแดง เมื่อพวกเขาเห็นทหารอียิปต์แต่ไกล พวกเขาก็บ่นต่อว่าโมเสส แต่เมื่อพระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงออก โดยความเชื่อพวกเขาจึงเดินผ่านไปได้ โดยไม่มีใครเปียกเลย + ในบางสถานการณ์ของชีวิต พระเจ้าทรงโปรดประทานความเชื่ออย่างเกินธรรมชาติผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา เมื่อเรารับไว้ ด้วยความเชื่อ พระองค์จะทำกิจ_ที่ยิ่งใหญ่นี้ ผ่านชีวิตเรา “ ให้เรารับไว้ด้วยความเชื่อ “”