การเตือนสติด้วยความรักจากพระวจนะ จะช่วยให้เรารับการเสริมสร้าง

Intimacy Saturday 9 February 2019 “แต่เมื่อเคฟาส มาถึงเมืองอันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆ หน้า เพราะว่าท่านทำผิดแน่ เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้น ท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนั้นมาถึง ท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุหนัต” ‭‭กาลาเทีย‬ ‭2:11-12‬ ‭THSV11‬‬ https://www.bible.com/174/gal.2.11-12.thsv11 + การเตือนสติด้วยความรักจากพระวจนะ จะช่วยให้เรารับการเสริมสร้าง เพราะไม่มีใครสมบูรณ์ และพระคุณพระเจ้าก็นำเรามาให้พบกับพระคุณของพระองค์ + แม้เคฟาสจะเป็นคนที่พระเยซูเรียกเพื่อเป็นอัครฑูต แต่ท่านก็รับการตักเตือนจากอาจารย์เปาโลในเรื่องการทานอาหารกับตนต่างชาติ + เรากำังไปถึงความไพบูลย์และต้องการ พระเจ้าและพี่น้องเพื่อเสริมสร้างและขัดเกลาชีวิต