อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

มานากับการดูแลของพระเจ้าในชีวิตเรา

มานากับการดูแลของพระเจ้า มานากับการดูแลของพระเจ้า    หลายครั้งเรารู้สึกว่าเผชิญความท้อแท้ใจ หรือยังต้องเผชิญกับภาระปัญหาต่าง  ๆ ที่เข้ามาในชีวิตและยังไม่เห็นทางออก และลึก ๆ เราเชื่อว่าพระเจ้ายังดูแลเราอยู่ผ่านคำอธิษฐานที่เราบอกต่อพระองค์  ถูกแล้ว !! พระองค์รักเรามากและคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์ดูแลลูกของพระองค์อย่างดีมากจริง  ๆ แม้ว่าเรายังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่     เรื่องราว อิสราเอลที่ต้องเผชิญกับการอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พวกเขาได้อพยพออกจากอียิปต์เพื่อไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักคนของพระองค์มากเพียงใดแม้พวกเขาจะดื้อด้านมากแค่ไหน    ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อิสราเอลเริ่มต้นด้วยการบ่นต่อว่าโมเสส เพราะพวกเขาไม่มีอะไรทาน แม้พวกเขาพึ่งจะเห็นการอัศจรรย์จากการช่วยกู้จากทหารอียิปต์ก็ตาม  แต่พระเจ้าก็ได้เมตตาให้พวกเขาได้มีมานาทาน ตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนเข้าแผ่นดินคานาอัน นั่นคือ 40 ปี เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ต้องอดทนนานกับการบ่นต่อว่าตลอดระยะที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่ความรักมั่นคงของพระองค์ก็ยังคงอยู่กับพวกเขา พระองค์ประทานอาหารให้แก่พวกเขาไม่เคยขาดเลย     เราเองเมื่อชีวิตเราตั้งใจอย่างเต็มที่ในการพึ่งพา ในการอธิษฐานกับพระองค์ จงมั่นใจเถิดว่า พระบิดาได้ยินและได้ตอบคำอธิษฐานและได้ช่วยเหลือในภาระหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นแล้ว เหมือนที่พระองค์ได้ดูแลอิสราเอลด้วยมานาไม่ขาดเลย แม้พวกเขาจะไม่เชื่อฟังและบ่นต่อพระองค์ก็ตาม  “ชนชาติอิสราเอลได้กินมานา 40 ปี จนพวกเขามาถึงแผ่นดินที่จะอาศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่นดินคานาอัน” อพยพ 16:35 จงมั่นคงในความเชื่อและความวางใจที่เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ไว้ เพราะว่า ” ไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่จะช้าเกินไปเลย “

จงอธิษฐานอยู่เสมอ

จงอธิษฐานอยู่เสมอ       ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยคำอธิษฐานโดยแท้จริง เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรามี พระวืญญาณอยู่ในเราแล้ว เราขาดไม่ได้ที่ไม่อธิษฐานต่อพระบืดา ในทุก ๆ เวลา พระวจนะ กล่าวว่า “ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ “ ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:17 ได้กล่าวไว้        ต้องนับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ ถ้าคริสเตียนจะไม่มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากที่พระเยซูได้มอบไว้แก่เรา ในการใช้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตแห่งการอธิษฐาน  ยิ่งเมื่อเราอ่านพระวจนะทั้งเล่ม และอ่านอย่างสม่ำเสมอ เราจะเห็นได้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าตลอดพระคัมภีร์มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน อยู่เสมอ ด้วยพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับผู้รับใช้ในพระค้มภีร์ พวกเขาจึงขาดไม่ได้ในการพึ่งพาพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน และทุกสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้นั้นก็สำเร็จ       เราเองก็เช่นกัน ด้วยพระคุณที่พระเยซูมาตายไถ่าบาปให้กับเราแล้ว พระองค์ปรารถนามากที่อยากจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ พูดคุยกับพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้บอกเรา เพื่อพระองค์จะได้สำแดงแก่เรา ให้เราเห็นในสื่งที่พระองค์ปรารถนาจะเห็น ในชีวิตของเรา เราเองก็ตั้งมั่นในการอธิษฐานอย่างไม่ลดละ เพื่อให้พระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรา         เมื่อเรามีความเชื่อในคำอธิษฐาน เมื่อเราเองอธิษฐานอย่างไม่ลดละแล้ว ความเชื่อที่เรามี ความสัมพันธ์ที่เรากับพระวิญญาณอยู่เสมอจะช่วยเราให้คำอธิษฐานนั้น …

จงอธิษฐานอยู่เสมอ Read More »

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )       ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องพูดคุยกับพระบิดา เป็นชีวิตที่ไม่อาจอยู่คนเดียวได้อีกต่อไป เพราะเมื่อเราได้ตัดสินใจคืนดีกับพระบิดา คือพระเยซู เราได้มอบคืนชีวิตแห่งการกลับใจจากบาป ไว้กับพระองค์แล้ว และเลือกที่จะเดินกับพระองค์ตลอดไป สิ่งนี้ทำให้เราต้องเริ่มต้นผูกพันกับพระบิดา ผู้ทรงรักเรามากจนยอมให้พระเยซู พระบุตรวายพระชนม์เพื่อเรา        ในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสร้างชีวิตภายในเราในแต่ละวันให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น สิ่งที่เรากระหายที่จะทำในแต่ละวันคือการที่เราจัดเวลาที่จะ อธิษฐาน  พูดคุย ร้องทูล วิงวอนต่อพระบิดา ที่เป็นเหมือนพ่อของเรา เราพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะคนที่สนิทสนมมาก  หรือ คนใกล้ตัว ที่เขาจะคอยฟัง คอยปลอบประโลม และบอกเรา นำเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน  และทูลขอต่อพระเยซู ที่จะชำระชีวิตเรา ในความบาปที่เราได้ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจ หรือการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น เราขอการชำระจากพระเยซู      …

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit ) Read More »